Tvätta träfasad – så blir det rent

Trä lär vara det allra vanligaste fasadmaterialet i Sverige vilket inte är så konstigt med tanke på tillgången på virke i landet, prisbilden för panel och tillgängligheten – brädgårdar finns det gott om. Men hur ska man egentligen underhålla och tvätta träfasad? Det går vi igenom i den här artikeln.

Det finns gott om arter i våra barr- & bokskogar. Och trädarterna har sinsemellan olika egenskaper och styrkor. Det vanligaste träslaget för fasad är gran men furu, ceder och lärk används också – beroende på vilken typ av känsla/egenskaper man vill åt. Furu används ofta för invändiga paneler, lister och så vidare medan olika lövträd, såsom ek och bok, är fint till golv och möbler. Den stora styrkan med trä överlag är att det har så många användningsområden, från stora stomkonstruktioner (primärt gran) ner till finsnickerier. 

Svenskt Trä som är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna har mycket bra läsning kring olika typer av trä, inklusive forskning.

Tvätta träfasad – de olika stegen

Liksom när man ska tvätta putsad fasad, så krävs försiktighet när man ska tvätta träfasad, och man ska absolut inte använda högtryckstvätt då det kan slita bort färg och skada träfibrerna om vatten tränger in. Så ser du någon stå med högtrycksvätt på träfasad så kan du tipsa om att använda vattenslangen istället.

Enligt Henrik Mohn, erfaren fasad- och takvårdsexpert på Takhem, som har tvättat många träfasader runtom i Sverige så är det primärt smuts, sot och alger som fastnar på den här typen av fasad. När det gäller alger så är det grön- eller rödalger.

– Alger och smuts brukar sällan sitta särskilt djupt utan du kan nästan spotta på tummen och gnida bort. Vi rekommenderar att man gör rent sin träfasad vart 3-5 år ungefär för att panelen ska hålla länge. Beroende på om träet är målat ska detta målas om med en viss regelbundenhet, här får man kolla med tillverkaren av färgen vilket intervall som rekommenderas.


När Takhem tvättar träfasad sker det i olika steg:

  • Schamponering med ett biologiskt nedbrytbart fasadtvättmedel avsett för trä för att bort all påväxt (även det som inte syns). Här används skumpistol och ultrarent vatten. Om du som privatperson vill tvätta fasaden själv går det att använda såpa, yes eller ättika – förutsatt att fasaden inte har mögel eller alger då behöver du använda rätt rengöringsmedel för fasader (går att köpa i butik).
  • Borstning av huset med mjuka teleskopborstar. Den här typen av borstar är bra det kan vara höga höjder, ibland upp till 8 meter.
  • Efter borstningen så sköljs huset av med vattenslang utan hårt tryck. Rengöringsmedlet behöver inte ligga kvar och verka på fasaden. I detta moment sköljs även fönster och fönsterkarmar av så att inget medel blir kvar.
  • Bra tid för fasadrengöring är hösten, då det är lite fuktigt i luften men fortfarande plusgrader. Normalt tar det en dag att tvätta träfasad.

Här tvättas en vit träfasad

Här tvättas en vit träfasad.

Träfasad som är tvättad

Vit träfasad som är tvättad och rengjord med hjälp av olika steg.

Tvätta tegelfasad – samma metodik

Det går att använda samma tillvägagångssätt när man ska tvätta tegelfasad, det vill säga schamponering och mjukt rinnande vatten.

– Liksom för puts och trä kräver även tegel försiktighet vid tvättning, och det är en bra tumregel om man vill tvätta sin fasad själv. Gå aldrig hårt fram för då riskerar du att skada mer än du gör nytta. Är du osäker så kontakta en fackman för besiktning.


Läs mer om hur Takhem arbetar med fasadtvätt.

Google Review Widget

Boka ett kostnadsfritt hembesök helt utan krav. Och du, hos oss får du bra pris på takmålning.

Boka här