Hus med sadeltak har en taknock – högsta punkten på taket förutom skorstenen. Taknocken är utsatt och emellanåt kan det finnas hål och ytor där barr och löv kan ansamlas. Detta i sin tur gör att vattnet inte rinner bort. Och då kan läkten börja ruttna och framgent orsaka stora problem. Med nocktätning kan du förebygga skador.

Många hus- och villatak runtom i Sverige med taknock saknar ofta nocktätning, men för tak som byggs idag eller renoveras så är det byggstandard att lägga på nocktätning under tegel- eller lerpannorna.

Tak som saknar nocktätning och där mycket skräp ansamlats.

Tak som saknar nocktätning och där mycket skräp ansamlats.

Fördelar med nocktätning

Nocktätning innebär helt enkelt att man lägger ett skydd mellan nockpannor och takpannor. Det vanligaste är att man använder tätningsremsa/band i till exempel aluminium. Materialet är lättarbetat och du kan forma det så att det inte uppstår några glipor eller håligheter utan att försämra ventilationen. I handeln kan du hitta nocktätning på rulle som också är motståndskraftig mot UV-strålning för en billig peng, till exempel här. Nedan listar vi de viktigaste fördelarna med att täta taknocken på huset.

  • Skydd mot fuktskador
    Det primära syftet och den stora fördelen med korrekt nocktätning är att det minskar risken för fuktinträngning avsevärt, vilket i sin tur skyddar takkonstruktionen och underlagstaket. Skador på tak kan bli kostsamma.
  • Förlängd livslängd på taket
    Med bättre skydd/åtgärder så ökar takets livslängd och du behöver lägga mindre tid/resurser på underhåll och åtgärder.
  • Påverkar fastighetsvärdet positivt
    De flesta insatser man som fastighetsägare vidtar för att förebygga skador och problem på huset, alltifrån dränering till nocktätning, är fördelaktigt om objektet senare ska säljas.
Hustak med nylagd nocktätning

Hustak med nylagd nocktätning.

Enkelt att montera nocktätning

För Takhem som tvättar och målar tak är det väldigt vanligt att man också lägger på nocktätning när man är på taket och arbetar.

– Jag skulle säga att vi lägger nocktätning på 70-80% av alla hus vi är uppe och arbetar på. Det är vanligt att vi hittar skräp i form av löv, barr och delar av grenar som blåst in. För oss är det superenkelt att lägga på nocktätning, och för husägaren kan det innebära att man sparar mycket pengar genom att förebygga framtida skador på undertaket. Fukt kan ställa till väldigt stora problem tyvärr, säger Henrik Mohn, takvårdsexpert på Takhem.

– Nocktätning förfular heller inte huset, utan det gör sitt jobb i det tysta och för den lilla utstickande delen så kan man välja en färg, till exempel tegelröd, som matchar pannorna.

Som husägare kan du lägga på nocktätning själv men tänk på säkerheten och att använda rätt utrustning och material. Kontakta fackman om du är osäker. Vill du få ditt hustak tvättat och samtidigt lägga på skydd för taknocken så kan du kontakta oss på Takhem, vi arbetar på många orter i Sverige.

Mer läsning inom kunskap och inspiration

Behöver man byta tak när man sätter upp solceller? 
Mossa på tak – risker och åtgärder
Vanliga problem på hustak
Kostnad för att byta tak
Färgskola för takpannor
Olika taktyper – tekniska livslängder och egenskaper