Mossa och andra påväxter som alger och lava på taket är ett vanligt gissel för husägare. Speciellt mossa kan orsaka skador på takpannorna och den underliggande konstruktionen. I den här artikeln tittar vi närmare på problemet – och hur man går tillväga för att ta bort takmossan.

Slitage och skador på olika delar av fastigheten är tyvärr inget ovanligt för husägare, speciellt om underhållet är eftersatt och/eller om tillsynen har varit bristfällig. Till exempel är det inte varje dag man är uppe och inspekterar taket. För de flesta går det att göra en enklare okulär besiktning, det vill säga man undersöker taket stående från marknivå. Då kan man, förhoppningsvis, tidigt identifiera om något ser skadat ut. Men det är först när man är på taket som man kan inspektera ordentligt, till exempel lyfta på pannor.

Har man påväxter i form av mossa, lava eller alger så är det enkelt att se. Ofta är det ingen trevlig syn då det gör att taket ser lite nedgånget och slitet ut.

Mossa på tak – hur uppkommer det?

Mossa trivs gärna där det är fuktigt och får näring via regn, dagg och dimma. Löv och annat som hamnar på taket blir också näring. Mossa är oftast grön till färgen och du kan hitta mossa på många väldigt olika platser och via sporer sprider sig mossan snabbt – tak är en tacksam plats för mossan att sprida sig eftersom sporer här kan ta sig fram i blöta partier. Här konkurrerar den inte heller med annan växtlighet. Har du märkt att det är mycket insekter på taket? Det finns insekter som tycker om sporkapslarna från mossan.

Behandling inför målning av betongpannor.

Här hittar du mossan

  • Även om mossan behöver solljus för att kunna växa så är det i regel på husets skuggsida som den trivs bäst eller om träd skuggar taket mycket. Här torkar mossan inte ut lika snabbt.
  • Och takmossan trivs allra bäst på betongpannor medan alger trivs bäst på plåttak och tegeltak. Mossa på plåttak förekommer medan mossa på tegeltak är sällsynt. Så takmaterial/ytskikt spelar roll. Och det är ofta på skuggiga platser på gräsmattan som du kan hitta mossa.
  • Andra faktorer som påverkar mossans möjlighet att frodas är takets lutning, ju mindre lutning ju mer vatten ligger kvar på taket medan vatten snabbare rinner av tak med brantare lutning. Kommer det mycket fukt inifrån huset upp i taket? Sådant kan också påverka mosstillväxten liksom statusen på takets ytskikt, i regel har äldre pannor mer beläggning och ”sämre” skydd.
Kontakta oss för gratis besiktning

Mossa på tak – varför kan det vara skadligt?

Det finns många problem med mossa på tak, det gör att avrinningen inte fungerar som det ska och vatten binds upp. Och vattnet är en utmaning när vädret ställer om.

– När vi går över från höst till vinter och den blöta eller fuktiga mossan fryser så kan det orsaka sprickor och skador på takpannorna men även den underliggande konstruktionen kan skadas om man har otur. Speciellt om det saknas underlagspapp som ska skydda konstruktionen. Detta i sin tur kan bli dyrt för villaägaren, säger Henrik Mohn, takvårdsexpert på Takhem, som inspekterat hundratals tak i Sverige.
– Vatten och snö ska helst inte ligga kvar på taket. För till exempel snö kan det vara stor skillnad på ett tak med betongpannor som har en ny och stark beläggning jämfört med ett äldre tak. Beläggningen får du via färgen så ett nymålat tak täpper igen porerna på pannorna vilket gör att snön lättare glider av taket.

I den här artikeln kan du läsa mer om de vanligaste problemen på hustak och hur du kan tänka kring förebyggande insatser och underhåll. 

Mossbekämpning i praktiken

Det är enklare att få bort alger än mossa, då den senare sitter hårdare på taket. Ibland rejält.

– Så är det och att rengöra tak från mossa kräver en del insatser då det gärna sitter kvar rester, men med rätt behandling får man bort allt. Det kan vara skönt att veta som husägare, säger Henrik Mohn.

Steg för att ta bort takmossan

  • Först behöver man gå över taket med hetvatten och ånga. Detta görs med fördel med specialanpassade maskiner som inte skadar pannorna. Ibland sitter mossan som nämnt väldigt hårt. Det går att behandla med kallt vatten men det kräver väldigt mycket mer vatten, vilket ur resurssynpunkt är mindre bra. Det går att skrapa bort mossan också men det tar tid och tar inte hand om påväxterna, d.v.s du får tillbaka problemet och behöver bekämpa det igen.
  • Efter att mossan avlägsnats från taket sprutar man på ett kemiskt medel (biologisk nedbrytbar) som ska ligga och verka en stund, detta görs för att få bort det sista av mossan/döda mossrester helt enkelt.
  • Är det äldre takpannor så är det en rekommendation att måla, detta innebär att taket får ett nytt starkt ytskikt som dessutom förlänger livstiden för pannorna. 

Vänta inte med åtgärder. Ser du att det börjar växa mossa på taket så försök att ta bort/rengöra så snart du kan. Mossa kan sprida sig fort. Du kan göra arbetet själv eller ta hjälp av en fackman som har rätt säkerhetsutbildning, utrustning och maskiner. Tänk på – om du utför arbetet själv – att det kan bli väldigt halt på taket när man sprutar på vatten. Säkerheten först!

Mer läsning inom takvård:
Taktvätt – Så jobbar Takhem
Takmålning – Hustaket blir som nytt
Nocktätning – enkel insats för att skydda mot takskador
Guide – därför ska du undvika att tvätta tak med högtryckstvätt

Google Review Widget