År 2020 besiktigade Anticimex över 36 000 hustak i Sverige. Resultatet visar att det är vanligt med skador och brister på hustak. På 13 procent av taken som undersöktes fanns skador och brister som var akuta och behöver åtgärdas omgående. På ytterligare 42 procent av taken finns risk för att skador utvecklas inom de närmsta åren.

För att slippa kostsamma skador på ditt tak är det viktigt att jobba förebyggande. Nedan följer de åtta vanligaste bristerna på svenska hustak.

Källa: Anticimex rapport om brister och skador på husets yttertak 2021

1. Gammalt tak

Att lägga om tak är kostsamt och många husägare drar sig för att göra detta. Det är viktigt att känna till livslängden på ditt tak och att åtgärda i tid. Om du inte åtgärdar ett gammalt tak är risken att det läcker in vatten. Den beräknade tekniska medellivslängden för ett papptak är 15–20 år, för takpannor cirka 30 år, och för bandtäckt plåt 40 år.

2. Mossa på taket

Mossa är den andra vanligaste bristen på svenska hustak. Det är ingen akut skada men om mossan får vara kvar kan det leda till att takpannor spricker vid kyla. Mossa kan även lossna när det regnar och då täppa till hängrännor och stuprör. Att ta bort mossa från tak kan vara svårt. Lätt mossa kan gå att skrapa bort med en skrapa eller kraftig borste. Det tar bort mossan men dödar inte påväxten. För att få bort påväxten behöver man även komplettera med växtdödande medel. Behandlingen måste då göras med några års mellanrum för att inte mer mossa ska börja växa på taket.

3. Underlagstak utan underlagspapp

Ett underlagstak ska hålla lika länge som takbeläggningen och därför är det viktigt att välja rätt material redan från början. Tyvärr så saknar en del tak underlagspapp. Underlagspapp utgör ett extra skydd under ditt tak. Träfiberskivor, plastfolie och takduk saknar det extra skydd som underlagspappen bidrar med. Vid regn och hård vind skadas ofta tak som inte har underlagspapp lättare än tak med underlagspapp.

4. Takpapp är för gammal

Under tegelpannorna eller plåten ligger takpappen som spärrar taket och gör det motståndskraftigt mot fukt och kyla. Räkna med att byta ut takpapp minst var trettionde år om den har suttit på ett tak med goda väderförhållanden. Längs de svenska kusterna är det inte ovanligt att takpapp måste bytas ut redan efter fem till tio år.

5. Plåttak har otäthet och rost

Läckage på plåttak kan orsakas av bristfälliga plåtdetaljer runt om genomföringarna, av hål på taket eller öppnade falsar. Även montering av säkerhetsprodukter och övriga infästningar på plåttaket kan orsaka läckage, särskilt om de inte har installerats korrekt.

6. Skorsten saknar väderskydd

När det regnar, snöar, haglar och blåser kan det komma ner väta i skorstenen. En skorsten som saknar väderskydd kan orsaka skador på taket.

7. Takpannor är skadade

Det är viktigt att regelbundet kontrollera skicket på takpannorna. Om du hittar tegelpannor eller betongpannor som är spruckna behöver de bytas ut. Spruckna takpannor kan göra att underlagstaket blir skadat, vilket kan leda till fuktskador.

8. Låglutande tak har fel taktäckning

Lutningen bestämmer till stor del vilken yttäckning du kan använda dig av. Vid fel taktäckning kan stora skador uppstå.

Tips för att förebygga skador på ditt tak

Genom att gå igenom stegen nedan får du koll på ditt tak och kan förebygga skador. Tänk på att vara mycket försiktig och använd godkänd säkerhetsutrustning.

1. Inspektera ditt tak minst en gång per år

Kontrollera så att yttertaket är helt och att det inte finns några revor i papp, sprickor i takpannor eller hål i plåt. Byt pannor så fort de blir trasiga. Var försiktig och tänk på din säkerhet när du är på taket.

2. Ta bort mossa från taket

Ta bort mossa från taket regelbundet. Mossa kan leda till fukt och sprickor i ditt tak.

3. Kolla så att det är tätt vid ventilationsrör, takfönster och andra genomföringar

Säkerställ att plåtbeslag inte sitter löst eller är rostiga.

4. Lyft på takpannor och kontrollera underlagspappen

Vid regn, blåst och snö kan fukt ta sig förbi det yttersta laget och då ska underlagspapp skydda. Om möjligt, lyft på takpannor och kontrollera så att din underlagspapp är i gott skick.

5. Inspektera taket inifrån vinden

Kontrollera så att undertak och väggar är torra och att det inte finns tecken på fuktskador.

6. Ta bort löv och skräp från hängrännor

Det är viktigt att regelbundet rensa hängrännor från löv och skräp. Kontrollera även genom att hälla vatten i hängrännan och kolla så att den är hel.

7. Kontrollera takets vindskivor och takfotsbrädor

Vindskivor och takfotsbrädor skyddar takets sidor från väder.

8.  Undersök skorstenen

Kontrollera att skorstenen är tät och i gott skick.

När behöver du byta tak?

Takpannor har ofta en betydligt längre livslängd än den angivna tekniska livslängden. I de flesta fall är det möjligt att fördubbla livslängden på ditt tak genom olika förbättringar. För att förlänga livslängden på ditt tak är det mycket viktigt att man kontinuerligt underhåller sitt tak på rätt sätt.

Den främsta orsaken till förkortad livslängd på taken är påväxt. Smuts, alger och mossa hindrar vattnet från att rinna av taket vilket leder till att det samlas fukt på taket. Det leder till att takpannorna spricker och fuktskador kan uppkomma.

Det är ganska enkelt att se när taket behöver bytas. Kontrollera strö- och bärläkten och i vilket skick de är. Detta gör du genom att lyfta upp på takpannorna. Om man upptäcker att läkten har börjat ruttna bör man byta sitt tak. Ifall taket har en lokal skada bör hela taket ses över, däremot kan det ofta räcka med att enbart reparera den lokala skadan och inte byta ut hela taket.

Läs mer om brister på tak i Anticimex rapport.