Ett tak bör hålla i minst 30 år med bra underhåll. Om man under åren har skött om sitt tak med taktvätt, algbehandling och takmålning kan det hålla upp till 50 år.

En takläggare baserar ofta sitt pris på kvadratmeter istället för antal timmar. Kvadratmeterpriset har även stora skillnader varierande på var i Sverige man befinner sig geografiskt. Att byta tak i en storstad är oftast dyrare då kostnaden för arbetskraften är högre. Ett vanligt kvadratmeterpris för betong och tegelpannor ligger på cirka 1,500 – 2,000 SEK.

Om man har 200 m² tak kan man räkna med att kostnaden för att byta taket kommer landa på ca. 300,000 – 400,000 SEK.

Utöver själva bytet av tak uppstår det även kostnader för olika detaljer som bland annat hängrännor, stuprör, snörasskydd och takfönster.

Vad påverkar priset på takbyte?

Det finns stora skillnader på pris mellan olika takbyten. Den största skillnaden utgörs av storlek och material på taket. Den andra stora faktorerna som påverkar priset är takets lutning och höjd. Högre höjd och mera lutning är mera tidskrävande vilket leder till högre arbetskostnader.

Vilken takbeklädnad man väljer har inverkan på slutpriset. I Sverige är det vanligaste takmaterialet på villor betongpannor. Andra vanliga material som vi använder oss av i Sverige är lertegel, takplåt och takpapp. Så kostnad för att byta tak kan variera i stor utsträckning.

När behöver du byta tak?

Takpannor har ofta en betydligt längre livslängd än den angivna tekniska livslängden. I de flesta fall är det möjligt att fördubbla livslängden på ditt tak genom olika förbättringar. För att förlänga livslängden på ditt tak är det mycket viktigt att man kontinuerligt underhåller sitt tak på rätt sätt. Villaägarna skriver bra om takbyten.

Den främsta orsaken till förkortad livslängd på taken är påväxt. Smuts, alger och mossa hindrar vattnet från att rinna av taket vilket leder till att det samlas fukt på taket. Det leder till att takpannorna spricker och fuktskador kan uppkomma.

Det är ganska enkelt att se när taket behöver bytas. Kontrollera strö- och bärläkten och i vilket skick de är. Detta gör du genom att lyfta upp på takpannorna. Om man upptäcker att läkten har börjat ruttna bör man byta sitt tak. Ifall taket har en lokal skada bör hela taket ses över, däremot kan det ofta räcka med att enbart reparera den lokala skadan och inte byta ut hela taket.

Om underlagstaket är i dåligt skick bör det bytas. De flesta väljer att även byta underlagstaket då man lägger om sitt tak. Det är underlagstaket som hindrar fukt från att komma in i huset.

Funderar du på att skaffa solceller/solpanel? I vår artikel ”Byta tak för att sätta upp solceller?” kan du läsa mer om vad du ska tänka på kring takbyte och solceller.

Mer läsning
8 vanligaste problemen på villatak i Sverige
Mossa på tak – risker och åtgärder

Ett tvättat och nymålat tak