En allt vanligare fråga från husägare är om man behöver byta tak i samband med att man ska sätta upp solceller/solpaneler. Det korta svaret är att det beror på takets skick och ålder.

I många fall kan man öka livslängden på taket genom en ordentlig taktvätt, algbehandling och målning. På det sättet sparar man onödiga kostnader och kan få upp solcellerna betydligt fortare. Så ja, det är inte per definition så att du behöver byta ut det gamla taket.

Kraftig ökning av solceller

Enligt svenska Energimyndigheten så ökade solcellsinstallationerna med 50 procent mellan åren 2021 och 2022. Här omfattas alltifrån villatak, flerbostadshus, kontorsbyggnader till industrier. När det kommer till installerad effekt uppdelat per kommun så toppar Göteborg, Linköping och Uppsala. För att klara energiomställningen så är den här utvecklingen mycket positiv, och det är inte ovanligt att husägare med solpaneler också laddar upp sina elbilar med elen man själv är med och producerar.

Byta tak för solceller – att tänka på

För husägare som står inför beslutet att installera solceller så är det många frågor som ska gås igenom; från solförutsättningar, taklutning, pris, hur mycket effekt man kan få ut, avbetalningstid, leverantör, antal kvadratmeter på taket som kan täckas, leveranstid och så vidare. En fråga som självklart dyker upp i det här sammanhanget, såvida man inte har bytt taket eller gjort ett större underhåll nyligen, är vad gör man om takets livslängd är betydligt kortare än solcellernas? För man vill inte hamna i läget att man behöver plocka ner solcellerna/solpanelerna och därefter byta tak. I vår artikel ”Kostnad byta tak” så går vi igenom grundligt vilka faktorer som påverkar och hur du kan kontrollera takets skick. Men sammanfattningsvis:

  • Kontrollera strö- och bärläkten och i vilket skick de är i.
  • Kontrollera underlagstaket och takpappen.
  • Vilket skick är takpannorna i? Har de skadats och spruckit av påväxter?

Om taket visar sig vara i dåligt skick så bör det bytas innan solceller/solpaneler sätts upp.

Hustak med solceller.

Öka livslängden på taket med takbehandling

Om underlagstaket och takpappen är i gott skick så kan du öka livslängden betydligt med hjälp av professionell takbehandling. Det är vanligt att tak till exempel har påväxter i form av alger och mossa. Om mossan får vara kvar kan det leda till att takpannor spricker vid kyla. Här kan du läsa mer om de vanligaste problemen på villatak i Sverige. Med professionell takbehandling menas grovrengöring, algbehandling (man tar bort och avlägsnar alla påväxter) och målning i flera lager. Det är viktigt att rengöring av taket sker med metoder som inte skadar taket utan vårdar. Skadade takpannor kommer att leda till problem.

Få upp solceller snabbare utan takbyte

Om du beslutar dig för att tvätta taket, få bort påväxter och att måla det så är det gjort inom två dagar av fackmän. Detta tar betydligt kortare tid än ett helt takbyte, inklusive byte av takpapp. Så ja, har du ett gammalt tak så behöver du nödvändigtvis inte byta det för att kunna sätta upp solceller. Hör av dig till oss på Takhem för en kostnadsfri besiktning och konsultation. Vill du läsa mer om hur vi arbetar med taktvätt och takvård så kan du läsa mer vår 3-stegs metodik här.

Fakta: Solceller

Solceller omvandlar energin i solljuset till elektrisk energi i form av likström (DC). Med hjälp av växelriktare kan sedan likströmmen omvandlas till växelström, på det sättet kan du använda elen i hemmet. Men elen kan också skickas ut i elnätet (då säljer du elen) eller så kan du spara elöverskottet i dem. Sveriges allra första solcellsanläggning såg sitt ljus 1984 i Stockholm. Energimyndigheten har bra information kring solceller och tak.

Google Review Widget